vi-VNen-US

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán
Ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật trong nhân giống và xây dựng mô hình trồng cây Đinh lăng lá nhỏ tại tỉnh Trà Vinh 253
Giá tham khảo:
Nhà cung ứng:
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Thông tin chung

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÔNG NGHỆ/THIẾT BỊ

- Tên công nghệ (Quy trình/thiết bị/ sản phẩm): Ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật trong nhân giống và xây dựng mô hình trồng cây Đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa L. Harms) tại tỉnh Trà Vinh

- Công nghệ thuộc lĩnh vực: Nông nghiệp.

- Công nghệ thuộc nhóm đối tượng nào trong Luật Chuyển giao công nghệ: Khuyến khích chuyển giao.

- Xuất xứ công nghệ: Việt Nam

- Tiệu chuẩn/Quy chuẩn của công nghệ:

- Mô tả chi tiết về Công nghệ/Quy trình công nghệ:

Xây dựng được quy trình nhân giống bằng nuôi cấy mô cây Đinh lăng lá nhỏ với các điều kiện: mẫu được khử trùng bằng hypochlorite Natri 50%, thời gian 35 phút nhận được 75,933% mẫu vô trùng; môi trường MS bổ sung: 0,1 mg/L NAA, 1 mg/L kinetin và 5 mg/L BA là tối ưu cho khả năng tạo chồi từ chồi ngủ cây Đinh lăng lá nhỏ (7,33 chồi/mẫu); môi trường MS bổ sung 0,5 mg/L IBA là điều kiện cho khả năng phát triển chồi thành cây; cây nuôi cấy mô thích nghi ở vườn ươm trên cơ chất: 50% trấu un và 50% đất (tỷ lệ cây sống 74 %). Cây nuôi cấy mô đưa trồng ở điều kiện tự nhiên có khả năng sinh trưởng tốt hơn so với cây được nhân giống bằng giâm cành. Từ kết quả trên, mô hình trồng cây Đinh lăng lá nhỏ được được triển khai với diện tích 1,5 ha ở Trà Vinh.

Kết quả nhiệm vụ xây dựng được 02 mô hình đạt tổng số lượng 2.290 cây, cụ thể:

+ Mô hình 1 tại xã Long Đức Tp. Trà Vinh: 1.450 cây.

+ Mô hình 2 tại phường 4 Tp.Trà Vinh: 840 cây.

Hai mô hình được đánh giá là cây sạch bệnh, phát triển tốt, có sức sống cao, màu hoa đẹp. Hiện tại, đã ứng dụng triển khai vào hoạt động dịch vụ cấy mô để cung cấp giống các loại hoa, chuối và đinh đăng cho người dân hằng năm trên 10.000 cây.

Quy trình trồng đã chuyển giao cho hộ dân tham gia lúc triển khai đề tài. Hiện tại hộ vẫn vẫn đang trồng, tiếp tục mở rộng và nhân rộng.

- Đã ứng dụng tại: Việt Nam

- Tác động môi trường: Không tác động đến môi trường.

- Tình trạng phát triển công nghệ: Công nghệ đang được sử dụng rộng rãi.

- Công nghệ đã đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ: Chưa

- Đơn vị muốn cung cấp công nghệ: Có

- Hình thức chuyển giao: Chuyển giao công nghệ độc lập.

- Nhà nước cần bổ sung các cơ chế chính sách gì để thúc đẩy việc phát triển các tổ chức dịch vụ đánh giá, định giá và môi giới chuyển giao: có chính sách hỗ trợ môi giới chuyển giao công nghệ.