vi-VNen-US

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán
Nước dưỡng tóc tinh dầu bưởi Thảo Hương 58
Giá tham khảo:
Nhà cung ứng:
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Thông tin chung

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÔNG NGHỆ/THIẾT BỊ

- Tên công nghệ (Quy trình/thiết bị/ sản phẩm): Sản phẩm kem ủ xã tóc Thảo Hương

- Công nghệ thuộc lĩnh vực: Dược liệu.

- Công nghệ thuộc nhóm đối tượng nào trong Luật Chuyển giao công nghệ: Khuyến khích chuyển giao.

- Xuất xứ công nghệ: Việt Nam.

- Tiệu chuẩn/Quy chuẩn của công nghệ: theo tiêu chuẩn mỹ phẩm trong nước

- Mô tả chi tiết về Công nghệ/Quy trình công nghệ:

Nước dưỡng tóc tinh dầu bưởi Thảo Hương.

- Đã có ứng dụng tại: Cơ sở sản xuất Thảo Hương.

- Tác động môi trường: Sản xuất sạch hơn; Không tác động đến môi trường.

- Tình trạng phát triển công nghệ: Công nghệ đang được sử dụng rộng rãi.

- Công nghệ đã đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ: Có

- Đơn vị muốn cung cấp công nghệ: Có

- Hình thức chuyển giao: Mua bán thiết bị, máy móc.

- Nhà nước cần bổ sung các cơ chế chính sách gì để thúc đẩy việc phát triển các tổ chức dịch vụ đánh giá, định giá và môi giới chuyển giao: có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới và chuyển giao công nghệ, tiếp cận máy móc trang thiết bị hiện đại.

- Tên đơn vị: CN Trần Thị Đoan Trang

- Địa chỉ: 2/38 Nguyệt Biều, phường Thủy Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại: 0775519411