vi-VNen-US
 • Hệ thống Văn phòng điện tử là phần mềm hữu dụng, tiện ích, là giải pháp quản lý công việc và dự án toàn diện cho doanh nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0 để nhằm một mục đích thay thế và hiện đại hóa các phương thức quản lý thông tin truyền thống.!
 • Đánh giá năng lực điều hành kinh tế của chính quyền thông qua bộ công cụ đánh giá năng lực điều hành kinh tế của chính quyền các huyện, thị xã, thành phố và địa phương của tỉnh Thừa Thiên Huế (tên gọi tiếng Anh là Thua Thien Hue Department & District Competitiveness Index; tên gọi tắt là Bộ công cụ DDCI tỉnh Thừa Thiên Huế) trên cơ sở thăm dò mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp; là cơ sở để sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hàng năm, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại của những lĩnh vực được khảo sát.
 • Thuật ngữ “cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian” (SDI) và các thuật ngữ cơ sở hạ tầng thông tin địa lý trực tuyến (GII) và cơ sở hạ tầng thông tin không gian địa lý (cũng là GII) được sử dụng thay thế cho nhau. SDI dường như là thuật ngữ được ưa thích trong tài liệu của Hoa Kỳ. Ở châu Âu, đặc biệt là ở Anh, thuật ngữ không gian địa lý trực tuyến thường được sử dụng. Trong bài viết này, tác giả sử dụng thuật ngữ cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian.
Yêu cầu Công nghệ thiết bị
CAPTCHA image
Nhập mã hiển thị ở hộp dưới đây
Yêu cầu Công nghệ thiết bị
File đính kèm: .doc|.docx|.pdf
Công khai (điện thoại, email):
Tin tức
 • 13.3.2023
  Ngày 09/3/2023, tại tỉnh Thừa Thiên Huế (Khách sạn Century - 49 Lê Lợi, thành phố Huế), Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Sở hữu trí tuệ toàn quốc năm 2023.
 • 10.3.2023
  Ngày 09/3, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghể (KHCN) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị SHTT toàn quốc năm 2023 nhằm tổng kết, đánh giá công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2022, đồng thời bàn thảo những định hướng lớn cho hoạt động SHTT trong năm 2023.
 • 31.1.2023
  Trong thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ triển khai xây dựng dự án nâng cấp Sàn Giao dịch thông tin, công nghệ và thiết bị thành Sàn Giao dịch công nghệ quốc gia tại Hà Nội nhằm kết nối, liên thông với các sàn giao dịch công nghệ trên cả nước, đáp ứng nhu cầu phát triển KH&CN của đất nước.
 • 16.1.2023
  Thương mại hóa các nghiên cứu khoa học không thể chỉ tạo ra một tác động tích cực duy nhất. Nhà khoa học cũng cần phải cân nhắc, dung hòa các lợi ích để hướng tới các giá trị bền vững và tạo tác động lan tỏa.
NHÀ CUNG CẤP