vi-VNen-US
  • Hệ thống Văn phòng điện tử là phần mềm hữu dụng, tiện ích, là giải pháp quản lý công việc và dự án toàn diện cho doanh nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0 để nhằm một mục đích thay thế và hiện đại hóa các phương thức quản lý thông tin truyền thống.!
  • Đánh giá năng lực điều hành kinh tế của chính quyền thông qua bộ công cụ đánh giá năng lực điều hành kinh tế của chính quyền các huyện, thị xã, thành phố và địa phương của tỉnh Thừa Thiên Huế (tên gọi tiếng Anh là Thua Thien Hue Department & District Competitiveness Index; tên gọi tắt là Bộ công cụ DDCI tỉnh Thừa Thiên Huế) trên cơ sở thăm dò mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp; là cơ sở để sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hàng năm, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại của những lĩnh vực được khảo sát.
  • Thuật ngữ “cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian” (SDI) và các thuật ngữ cơ sở hạ tầng thông tin địa lý trực tuyến (GII) và cơ sở hạ tầng thông tin không gian địa lý (cũng là GII) được sử dụng thay thế cho nhau. SDI dường như là thuật ngữ được ưa thích trong tài liệu của Hoa Kỳ. Ở châu Âu, đặc biệt là ở Anh, thuật ngữ không gian địa lý trực tuyến thường được sử dụng. Trong bài viết này, tác giả sử dụng thuật ngữ cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian.
Yêu cầu Công nghệ thiết bị
CAPTCHA image
Nhập mã hiển thị ở hộp dưới đây
Yêu cầu Công nghệ thiết bị
File đính kèm: .doc|.docx|.pdf
Công khai (điện thoại, email):
Tin tức
NHÀ CUNG CẤP