vi-VNen-US

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán
Kỹ thuật trồng trọt các loại cây trồng 737
Giá tham khảo:
Nhà cung ứng:
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Thông tin chung

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÔNG NGHỆ/THIẾT BỊ 

- Tên công nghệ (Quy trình/thiết bị/ sản phẩm): KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT CÁC LOẠI CÂY TRỒNG 

- Công nghệ thuộc lĩnh vực: Nông nghiệp

- Công nghệ thuộc nhóm đối tượng nào trong Luật Chuyển giao công nghệ: Khuyến khích chuyển giao 

- Xuất xứ công nghệ: Việt Nam

- Tiêu chuẩn/Quy chuẩn của công nghệ: 

- Mô tả chi tiết về Công nghệ/Quy trình công nghệ: 

+ Tổ chức Hội thảo đầu bờ;

+ Khảo sát thực địa;

+ Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc;

+ Theo dõi kỹ thuật trồng trọt;

+ Hỗ trợ tại thực địa;

+ Hội thảo tìm các giải pháp;

+ Thu hoạch;

+ Nghiệm thu và đánh giá.

- Thông số kỹ thuật chính: 

- Đã ứng dụng tại: thị xã Hương Trà.

- Tác động môi trường: Không tác động đến môi trường.

- Tình trạng phát triển công nghệ: Công nghệ đang được sử dụng rộng rãi.

- Công nghệ đã đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ: Chưa

- Đơn vị muốn cung cấp công nghệ: Có

- Hình thức chuyển giao: Chuyển giao công nghệ độc lập.

- Nhà nước cần bổ sung các cơ chế chính sách gì để thúc đẩy việc phát triển các tổ chức dịch vụ đánh giá, định giá và môi giới chuyển giao: Có chính sách hỗ trợ môi giới chuyển giao công nghệ phù hợp.

Các chuyên gia cùng lĩnh vực
    << < 1 2 3 4 5 > >>