vi-VNen-US

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán
Một số giải pháp thúc đẩy và hỗ trợ các hộ gia đình phát triển trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 143
Giá tham khảo:
Nhà cung ứng:
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Thông tin chung

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÔNG NGHỆ/THIẾT BỊ 

- Tên công nghệ (Quy trình/thiết bị/ sản phẩm): Một số giải pháp thúc đẩy và hỗ trợ các hộ gia đình phát triển trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

- Công nghệ thuộc lĩnh vực: Nồng nghiệp

- Công nghệ thuộc nhóm đối tượng nào trong Luật Chuyển giao công nghệ: Khuyến khích chuyển giao 

- Xuất xứ công nghệ: Sản phẩm của Đề tài cấp Đại học Huế năm 2018

- Tiệu chuẩn/Quy chuẩn của công nghệ: 

- Mô tả chi tiết về Công nghệ/Quy trình công nghệ:

Một số giải pháp thúc đẩy và hỗ trợ các hộ gia đình phát triển trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như sau:

+ Phát triển vùng nguyên liệu trồng rừng gỗ lớn cho các hộ gia đình thông qua thành lập các nhóm hộ trồng rừng gỗ lớn.

+ Nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực trồng rừng gỗ lớn cho các hộ gia đình.

+ Xây dựng hệ thống liên kết chuỗi giữa các doanh nghiệp chế biến gỗ và hộ trồng rừng.

+ Hỗ trợ đầu tư và hỗ trợ tín dụng trồng rừng gỗ lớn cho các hộ gia đình.

- Đã ứng dụng tại: Việt Nam

- Tác động môi trường: Không tác động đến môi trường, sản xuất sạch hơn. 

- Tình trạng phát triển công nghệ: Ý tưởng.

- Công nghệ đã đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ: Chưa

- Đơn vị muốn cung cấp công nghệ: Có

- Hình thức chuyển giao: Dự án đầu tư.

- Nhà nước cần bổ sung các cơ chế chính sách gì để thúc đẩy việc phát triển các tổ chức dịch vụ đánh giá, định giá và môi giới chuyển giao: Có chính sách hỗ trợ môi giới chuyển giao công nghệ phù hợp.

- Tên đơn vị: Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế.

- Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Điện thoại: 0989229872

- Email: tranthithuyhang77@huaf.edu.vn

Các chuyên gia cùng lĩnh vực
    << < 1 2 3 4 5 > >>