vi-VNen-US

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán
Quy trình bảo quản và chế biến ớt 457
Giá tham khảo:
Nhà cung ứng:
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Thông tin chung

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÔNG NGHỆ/THIẾT BỊ 

- Tên công nghệ (Quy trình/thiết bị/ sản phẩm): Quy trình bảo quản và chế biến ớt

- Công nghệ thuộc lĩnh vực: Nông nghiệp

- Công nghệ thuộc nhóm đối tượng nào trong Luật Chuyển giao công nghệ: Khuyến khích chuyển giao 

- Xuất xứ công nghệ: 

- Tiệu chuẩn/Quy chuẩn của công nghệ: 

- Mô tả chi tiết về Công nghệ/Quy trình công nghệ:

Bảo quản và chế biến nhằm đa dạng hoá sản phẩm (ớt sấy, ớt tươi, ớt giầm giấm, muối chua paste)

- Đã ứng dụng tại: Chưa

- Tác động môi trường: Không tác động đến môi trường, sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng. 

- Tình trạng phát triển công nghệ: Mẫu quy mô phòng thí nghiệm, sản xuất thử.

- Công nghệ đã đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ: Chưa

- Đơn vị muốn cung cấp công nghệ: Có

- Hình thức chuyển giao: Chuyển giao công nghệ độc lập - Dự án đầu tư - Góp vốn bằng công nghệ - Nhượng quyền thương mại.

- Nhà nước cần bổ sung các cơ chế chính sách gì để thúc đẩy việc phát triển các tổ chức dịch vụ đánh giá, định giá và môi giới chuyển giao: Có chính sách hỗ trợ môi giới chuyển giao công nghệ phù hợp.

- Tên đơn vị: Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế.

- Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các chuyên gia cùng lĩnh vực
    << < 1 2 3 4 5 > >>