vi-VNen-US

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán
Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng vật liệu nano phòng trị bệnh hoại tử gan tuỵ cấp (AHPNS) để nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) 441
Giá tham khảo:
Nhà cung ứng:
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Thông tin chung

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÔNG NGHỆ/THIẾT BỊ 

- Tên công nghệ (Quy trình/thiết bị/ sản phẩm): Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng vật liệu nano phòng trị bệnh hoại tử gan tuỵ cấp (AHPNS) để nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)

- Công nghệ thuộc lĩnh vực: Nông nghiệp

- Công nghệ thuộc nhóm đối tượng nào trong Luật Chuyển giao công nghệ: Khuyến khích chuyển giao 

- Xuất xứ công nghệ: quy trình công nghệ trong kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp sơ sở - UBND Thị xã Hương Trà (Mã số: 01/2018/HĐ-KHCN)

- Tiệu chuẩn/Quy chuẩn của công nghệ: 

- Mô tả chi tiết về Công nghệ/Quy trình công nghệ:

Quy trình nuôi TTCT sử dụng dung dịch nano bạc thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị nano bạc

Bước 2: Chuẩn bị ao

Bước 3: Chuẩn bị nguồn nước và gây màu nước

Bước 4: Chọn giống và thả giống

Bước 5: Cho ăn - Chăm sóc - Quản lý nguồn nước

Bước 6: Thu hoạch

- Đã ứng dụng tại: Việt Nam

- Tác động môi trường: Khác. 

- Tình trạng phát triển công nghệ: 

- Công nghệ đã đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ: Chưa

- Đơn vị muốn cung cấp công nghệ: Không

- Hình thức chuyển giao: 

- Nhà nước cần bổ sung các cơ chế chính sách gì để thúc đẩy việc phát triển các tổ chức dịch vụ đánh giá, định giá và môi giới chuyển giao: Có chính sách hỗ trợ môi giới chuyển giao công nghệ phù hợp.

- Tên đơn vị: Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế.

- Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Điện thoại: 0931900509

- Email: lethikimanh@huaf.edu.vn