vi-VNen-US

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán
Quy trình canh tác cây hoa dã yên thảo 189
Giá tham khảo:
Nhà cung ứng:
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Thông tin chung

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÔNG NGHỆ/THIẾT BỊ 

- Tên công nghệ (Quy trình/thiết bị/ sản phẩm): Quy trình canh tác cây hoa Dã yên thảo

- Công nghệ thuộc lĩnh vực: Nông nghiệp

- Công nghệ thuộc nhóm đối tượng nào trong Luật Chuyển giao công nghệ: Khuyến khích chuyển giao 

- Xuất xứ công nghệ: Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở

- Tiệu chuẩn/Quy chuẩn của công nghệ: 

- Mô tả chi tiết về Công nghệ/Quy trình công nghệ: Tạo ra được giá thể trồng phù hợp với cây hoa Dã yên thảo trong điều kiện sinh thái Thừa Thiên Huế.

- Đã ứng dụng tại: Việt Nam

- Tác động môi trường: Sản xuất sạch hơn, tái chế chất thải. 

- Tình trạng phát triển công nghệ: Sản xuất thử.

- Công nghệ đã đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ: Chưa

- Đơn vị muốn cung cấp công nghệ: Có

- Hình thức chuyển giao: Chuyển giao công nghệ độc lập.

- Nhà nước cần bổ sung các cơ chế chính sách gì để thúc đẩy việc phát triển các tổ chức dịch vụ đánh giá, định giá và môi giới chuyển giao: Có chính sách hỗ trợ môi giới chuyển giao công nghệ phù hợp.

- Tên đơn vị: Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế.

- Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Điện thoại: 0914094406

- Email: dodinhthuc@huaf.edu.vn

Các chuyên gia cùng lĩnh vực
    << < 1 2 3 4 5 > >>