vi-VNen-US

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán
Bản đồ biến động sử dụng đất ở tại thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2009-2018 219
Giá tham khảo:
Nhà cung ứng:
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Thông tin chung

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÔNG NGHỆ/THIẾT BỊ 

- Tên công nghệ (Quy trình/thiết bị/ sản phẩm): Bản đồ biến động sử dụng đất ở tại thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2009-2018

- Công nghệ thuộc lĩnh vực: Nông nghiệp

- Công nghệ thuộc nhóm đối tượng nào trong Luật Chuyển giao công nghệ: Khuyến khích chuyển giao 

- Xuất xứ công nghệ: Tự nghiên cứu

- Tiệu chuẩn/Quy chuẩn của công nghệ: Theo quy chuẩn xây dựng bản đồ

- Mô tả chi tiết về Công nghệ/Quy trình công nghệ: Bản đồ biến động sử dụng đất ở tại thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2009-2018 được xây dựng bởi các phần mềm microstation và arcgis kết hợp việc phỏng vấn các chuyên gia.

- Đã ứng dụng tại: phòng Tài nguyên và Môi trường, thành phố Quảng Ngãi, tính Quảng Ngãi.

- Tác động môi trường: 

- Tình trạng phát triển công nghệ: 

- Công nghệ đã đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ: Chưa

- Đơn vị muốn cung cấp công nghệ: Có

- Hình thức chuyển giao: Chuyển giao công nghệ độc lập.

- Nhà nước cần bổ sung các cơ chế chính sách gì để thúc đẩy việc phát triển các tổ chức dịch vụ đánh giá, định giá và môi giới chuyển giao: Có chính sách hỗ trợ môi giới chuyển giao công nghệ phù hợp.

- Tên đơn vị: Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế.

- Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Điện thoại: 0367380353

- Email: lehuungocthanh@huaf.edu.vn

Các chuyên gia cùng lĩnh vực
    << < 1 2 3 4 5 > >>