vi-VNen-US

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán
Áp Dụng Tiến Bộ Kỹ Thuật Xây Dựng Mô Hình Thâm Canh Cây Thanh Trà Nhằm Nâng Cao Năng Suất Và Chất Lượng Phục Vụ Nhu Cầu Sản Xuất Hàng Hóa 180
Giá tham khảo:
Nhà cung ứng:
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Thông tin chung

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÔNG NGHỆ/THIẾT BỊ 

- Tên công nghệ (Quy trình/thiết bị/ sản phẩm): Áp Dụng Tiến Bộ Kỹ Thuật Xây Dựng Mô Hình Thâm Canh Cây Thanh Trà Nhằm Nâng Cao Năng Suất Và Chất Lượng Phục Vụ Nhu Cầu Sản Xuất Hàng Hóa.

- Công nghệ thuộc lĩnh vực: Nông nghiệp.

- Công nghệ thuộc nhóm Khuyến khích chuyển giao trong luật Chuyển giao công nghệ.

- Xuất xứ công nghệ: Tự nghiên cứu.

- Tiêu chuẩn/Quy chuẩn công nghệ: Hệ thống tưới nước trong sản xuất cây Thanh Trà.

- Mô tả chi tiết về Công nghệ/Quy trình công nghệ: Không

- Thông số kỹ thuật chính: Không

- Hiện đã có ứng dụng trong thực tế tại: tỉnh Thừa Thiên Huế

- Tác động môi trường: Tiết kiệm năng lượng, Không tác động đến môi trường.

- Tình trạng phát triển công nghệ: Thiết kế, Thử nghiệm thương mại hóa.

- Công nghệ chưa đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ

- Ước tính giá công nghệ (do chủ sở hữu ước tính): Không

- Đơn vị/Cá nhân có muốn cung cấp công nghệ: Có

- HÌnh thức chuyển giao: Chuyển giao công nghệ độc lập, Dự án đầu tư, Góp vốn bằng công nghệ.

- Ý kiến của Đơn vị/Cá nhân: Không

- Tên đơn vị: TS. Nguyễn Tiến Long - Khoa Nông Học - Trường Đại học Nông Lâm - Đại Học Huế.