vi-VNen-US

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán
Microsoft .NET 14
Giá tham khảo:
Nhà cung ứng:

Thông tin chung

Tên đơn vị: HTX Công nghệ thông tin Huế

Lĩnh vực hoạt động: Công nghệ thông tin

.NET Framework là một nền tảng lập trình và cũng là một nền tảng thực thi ứng dụng chủ yếu trên hệ điều hành Microsoft Windows được phát triển bởi Microsoft. Các chương trình được viết trên nền.NET Framework sẽ được triển khai trong môi trường phần mềm được biết đến với tên Common Language Runtime.

Thông tin chung

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÔNG NGHỆ/THIẾT BỊ

- Tên công nghệ (Quy trình/thiết bị/ sản phẩm): NET (MICROSOFT)

- Công nghệ thuộc lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Công nghệ thuộc nhóm đối tượng nào trong Luật Chuyển giao công nghệ: Khuyến khích chuyển giao

- Xuất xứ công nghệ: Việt Nam, Hoa Kỳ

- Tiệu chuẩn/Quy chuẩn của công nghệ:

- Mô tả chi tiết về Công nghệ/Quy trình công nghệ:

+ Ngôn ngữ .NET được cung cấp bởi Microsoft giúp cho lập trình viên làm việc phát triển phần mềm, web trên nền tảng mã nguồn đóng của Microfoft, FE được sử dụng bằng công nghệ Reatjs để tạo nên giao diện cho Web, giúp giải quyết logic sau Web.

- Đã ứng dụng tại: Việt Nam

- Tác động môi trường: Không tác động đến môi trường.

- Tình trạng phát triển công nghệ: Công nghệ đang được sử dụng rộng rãi.

- Công nghệ đã đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ: Chưa

- Đơn vị muốn cung cấp công nghệ: Có

- Hình thức chuyển giao: Chuyển giao công nghệ độc lập.

- Nhà nước cần bổ sung các cơ chế chính sách gì để thúc đẩy việc phát triển các tổ chức dịch vụ đánh giá, định giá và môi giới chuyển giao: Có chính sách hỗ trợ môi giới chuyển giao công nghệ phù hợp.