vi-VNen-US

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán
Hoàn thiện quy trình sản xuất và ứng dụng phân vi sinh vật đa chức năng phòng chống bệnh héo do vi khuẩn Ralstonia solanacearum và nấm Fusarium oxysporum 377
Giá tham khảo:
Nhà cung ứng:
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Thông tin chung

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÔNG NGHỆ/THIẾT BỊ

- Tên công nghệ (Quy trình/thiết bị/ sản phẩm): Hoàn thiện quy trình sản xuất và ứng dụng phân vi sinh vật đa chức năng phòng chống bệnh héo do vi khuẩn Ralstonia solanacearum và nấm Fusarium oxysporum nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây lạc, đậu tương và giảm thiểu phân bón hóa học tại Hà Nội.

- Công nghệ thuộc lĩnh vực: Hóa chất, phân bón

- Công nghệ thuộc nhóm đối tượng nào trong Luật Chuyển giao công nghệ: Khuyến khích chuyển giao.

- Xuất xứ công nghệ: Việt Nam

- Tiệu chuẩn/Quy chuẩn của công nghệ:

- Mô tả chi tiết về Công nghệ/Quy trình công nghệ:

+ Phân vi sinh vật trên nền chất mang khử trùng:

+ Phân lập tuyển chọn chủng vi sinh vật:

Giống vi sinh vật su khi tuyển chọn được bảo quản theo yêu cầu của từng loài vi sinh vật và sử dụng cho sản suất phân bón vi sinh dạng giống gốc.

+ Nhân sinh khối vi sinh vật:

Từ chủng vi sinh vật tuyển chọn, tiến hành nhân sinh khối vi sinh vật. Trong quá trình nhân sinh khối, các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường nhân sinh khối, nồng độ oxy và nồng độ PH cần được chú ý.

Một số môi trường tổng hợp trong sản xuất phân vi sinh vật từ vi khuẩn được  Walter thuộc công ty của Hoa Kỳ W.G. Grace (1996) tổng kết trong bảng 1. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam (cũ) đã tiến hành nghiên cứu triển khai sản xuất phân bón vi sinh vật. Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn và xây dựng được  một số môi trường nhân sinh khối cho các nhóm vi sinh vật chính sử dụng trong sản xuất phân bón vi sinh vật ở Việt Nam.

+ Xử lý sinh khối vi sinh vật, tạo sản phẩm:

Sinh khối vi sinh vật được phối trộn với chất mang vô trùng tạo ra phân vi sinh vật trên nền chất mang vô trùng, trong đó sinh khối vi sinh vật được tiêm vào chất mang theo tỷ lệ 1:1 trong điều kiện vô trùng bằng bơm tiêm hoặc hệ thống tiêm dịch tự động, bán tự động, sau đó đưa vào buồng sinh trưởng ở nhiệt độ phù hợp với từng giống vi sinh vật. Sau thời gian sinh trưởng 1 tuần sản phẩm có thể mang đi sử dụng.

+ Phân vi sinh vật trên nền chất mang không khử trùng

Nhằm giảm giá thành, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng sản phẩm phân bón vi sinh vật trên nền chất mang không khử trùng cũng đã được nghiên cứu và áp dụng trong sản xuất. Phân vi sinh vật trên nền chất mang không khử trùng là sản phẩm vi sinh vật, trong đó chất mang sau xử lý được phối trộn trực tiếp với sinh khối vi sinh vật không thông qua khử trùng. Và như vậy ngoài công đoạn khử trùng chất mang,các công đoạn sản xuất phân bón dạng này hoàn toàn đồng nhất với qui trình sản xuất phân vi sinh vật trên nền chất mạng khử trùng.

- Đã ứng dụng tại: Hà Nội.

- Tác động môi trường: Không tác động đến môi trường.

- Tình trạng phát triển công nghệ: Công nghệ đang được sử dụng rộng rãi.

- Công nghệ đã đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ: Có

- Đơn vị muốn cung cấp công nghệ: Có

- Hình thức chuyển giao: Chuyển giao công nghệ độc lập.

- Nhà nước cần bổ sung các cơ chế chính sách gì để thúc đẩy việc phát triển các tổ chức dịch vụ đánh giá, định giá và môi giới chuyển giao: có chính sách hỗ trợ môi giới chuyển giao công nghệ.