vi-VNen-US

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán
Hoàn thiện kỹ thuật nhân giống và gây trồng các giống Macadamia 109
Giá tham khảo:
Nhà cung ứng:
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Thông tin chung

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÔNG NGHỆ/THIẾT BỊ

- Tên công nghệ (Quy trình/thiết bị/ sản phẩm): Hoàn thiện kỹ thuật nhân giống và gây trồng các giống Macadamia đã được công nhận (OC, 246, 816, Daddow và 842) tại Tây Bắc

- Công nghệ thuộc lĩnh vực: Lâm nghiệp.

- Công nghệ thuộc nhóm đối tượng nào trong Luật Chuyển giao công nghệ: Khuyến khích chuyển giao.

- Xuất xứ công nghệ: Việt Nam

- Tiệu chuẩn/Quy chuẩn của công nghệ:

- Mô tả chi tiết về Công nghệ/Quy trình công nghệ:

Dự án đã xây dựng được 25 ha mô hình 5 dòng Mắc ca tại Sơn La và Lai Châu. Tất cả 5 dòng Mắc ca đều cho sinh trưởng tốt với tỷ lệ sống đạt từ 87-100%. Dự án đã xây dựng được 2 qui trình ghép và giâm hom Mắc ca và 01 qui trình trồng thâm canh Mắc ca phù hợp với điều kiện Tây Bắc. Trong đó 02 qui trình đã được Bộ NN&PTNT công nhận là tiến bộ kỹ thuật. Dự án đã xây dựng được 03 vườn vật liệu của 5 dòng Mắc ca (0.5ha/vườn). Cả 3 vườn vật liệu xây dựng tại Lai Châu và Sơn La có sinh trưởng và tỷ lệ sống cao từ 92-100%. Trung bình sản lượng hom ghép thu được ở năm thứ 3 là trên 15.000 hom ghép/vườn. Dự án đã sản xuất được 20,000 cây ghép Mắc ca của 5 giống OC, 246, 816, 842 và Daddow đủ tiêu chuẩn đem trồng. Dự án đã sản xuất thương phẩm 5 ha các giống Mắc ca OC, 246, 816 và Daddow đạt từ 2-3,5 tấn hạt khô/ha. Dự án đã tập huấn kỹ thuật ghép, trồng thâm canh cây Mắc ca cho 100 người nông dân và công nhân của các doanh nghiệp tại các vùng triển khai dự án.

- Đã ứng dụng tại: Việt Nam

- Tác động môi trường: Không tác động đến môi trường.

- Tình trạng phát triển công nghệ: Công nghệ đang được sử dụng rộng rãi.

- Công nghệ đã đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ: Có

- Đơn vị muốn cung cấp công nghệ: Có

- Hình thức chuyển giao: Chuyển giao công nghệ độc lập.

- Nhà nước cần bổ sung các cơ chế chính sách gì để thúc đẩy việc phát triển các tổ chức dịch vụ đánh giá, định giá và môi giới chuyển giao: có chính sách hỗ trợ môi giới chuyển giao công nghệ.