vi-VNen-US

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán
Chọn tạo giống Keo lai sinh trưởng nhanh bằng chỉ thị phân tử (Giai đoạn 2) 50
Giá tham khảo:
Nhà cung ứng:
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Thông tin chung

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÔNG NGHỆ/THIẾT BỊ

- Tên công nghệ (Quy trình/thiết bị/ sản phẩm): Chọn tạo giống Keo lai sinh trưởng nhanh bằng chỉ thị phân tử (Giai đoạn 2)

- Công nghệ thuộc lĩnh vực: Lâm nghiệp.

- Công nghệ thuộc nhóm đối tượng nào trong Luật Chuyển giao công nghệ: Khuyến khích chuyển giao.

- Xuất xứ công nghệ: Việt Nam

- Tiệu chuẩn/Quy chuẩn của công nghệ:

- Mô tả chi tiết về Công nghệ/Quy trình công nghệ:

+ Đã tiến hành đánh giá sinh trưởng các khảo nghiệm dòng vô tính và từ đó triển khai các công việc cần thiết để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký quyết định công nhân giống cho 7 dòng Keo lai bao gồm : BV376 (năng suất 34,2m3/ha/năm), BV586 (năng suất 28,9m3/ha/năm), BB055 (năng suất 33,2m3/ha/năm), BV523 ( năng suất 35,07m3/ha), BV584 (năng suất  33,76m3/ha/năm), BV434 (năng suất  30,27m3/ha/năm) và BV350 (năng suất  30,09m3/ha/năm) theo quyết định Công nhận giống số 761/QĐ-BNN-TCLN ngày 06/03/2019.

+ Đã sàng lọc được 30 đoạn trình tự mồi có khả năng hoạt động tốt từ trình tự 9 vùng gen có liên quan đến tính trạng sinh trưởng nhanh

+ Đã phát triển được 1.167 chỉ thị SNPs có tính đa hình cao trong đó đã sàng lọc được 3 chỉ thị có tương quan đế tính trạng chiều cao cây, 4 chỉ thị tương quan đến tính trạng đường kính ngang ngực ở Keo lai với tần số Alen dao động từ 0,075 đến 0,175.

+ Đã chọn lọc được 40 dòng Keo lai mới có tiềm năng sinh trưởng nhanh (với giá trị chọn giống ước đoán về tính trạng chiều cao cây đạt từ 10 đến 14,5m ở giai đoạn 3 tuổi) thông qua các chỉ thị phân tử làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo.

+ Đã tiến hành xây dựng 06 ha mô hình trồng khảo nghiệm các dòng vô tính Keo lai sinh trưởng nhanh tại 3 địa điểm: Ba Vì, Đông Hà và Quy Nhơn, mỗi địa điểm 2ha.

+ Qua đánh giá sinh trưởng bước đầu xác định được 06 dòng Keo lai có sinh trưởng tương đương với các giống đã được công nhận. Đó là các dòng BV604, BV605, BV611 có sinh trưởng về chiều cao đạt từ 2,65m đến 2,76m (cao hơn so với BV10 và BV73) ở giai đoạn 8 tháng tuổi trồng tại khảo nghiệm 29 Ba Vì. Dòng BV634, BV567 và BV340 tại Đông Hà có chiều cao từ 3,2m đến 3,6m cao hơn so với các giống đã được công nhận và hiện được được sử dụng rộng rãi trong sản xuất là BV10 và BV16 ở giai đoạn 11 tháng tuổi. Tại khảo nghiệm dòng vô tính ở Quy Nhơn, bước đầu chọn lọc được dòng BV340 có chiều cao đạt 2,4m tương đương với các giống AH1, BV16 và cao hơn các dòng đối chứng còn lại. Trong đó, dòng BV340 có sinh trưởng tốt trên cả 2 địa điểm khảo nghiệm là Đông Hà và Quy Nhơn.

+ Dù các khảo nghiệm dòng vô tính mới ở giai đoạn xấp xỉ 1 năm tuổi nhưng kết quả khảo nghiệm các dòng có tiềm năng sinh trưởng nhanh được chọn lọc bằng chỉ thị phân tử bước đầu chứng minh hiệu quả của phương pháp trong việc giảm bớt được số lượng lớn các dòng đưa vào khảo nghiệm (khoảng 90%) mà vẫn đảm bảo chọn lọc được một số dòng có sinh trưởng nhanh.

- Đã ứng dụng tại: Việt Nam

- Tác động môi trường: Không tác động đến môi trường.

- Tình trạng phát triển công nghệ: Công nghệ đang được sử dụng rộng rãi.

- Công nghệ đã đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ: Chưa

- Đơn vị muốn cung cấp công nghệ: Có

- Hình thức chuyển giao: Chuyển giao công nghệ độc lập.

- Nhà nước cần bổ sung các cơ chế chính sách gì để thúc đẩy việc phát triển các tổ chức dịch vụ đánh giá, định giá và môi giới chuyển giao: có chính sách hỗ trợ môi giới chuyển giao công nghệ.