vi-VNen-US

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán
Tuyển chọn và phát triển giống/ dòng quýt đường ưu tú cho tỉnh Trà Vinh 33
Giá tham khảo:
Nhà cung ứng:
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Thông tin chung

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÔNG NGHỆ/THIẾT BỊ

- Tên công nghệ (Quy trình/thiết bị/ sản phẩm): Tuyển chọn và phát triển giống/ dòng quýt đường ưu tú cho tỉnh Trà Vinh

- Công nghệ thuộc lĩnh vực: Nông nghiệp.

- Công nghệ thuộc nhóm đối tượng nào trong Luật Chuyển giao công nghệ: Khuyến khích chuyển giao.

- Xuất xứ công nghệ: Việt Nam

- Tiệu chuẩn/Quy chuẩn của công nghệ:

- Mô tả chi tiết về Công nghệ/Quy trình công nghệ:

Cây quýt Đường trồng tại tỉnh Trà Vinh có nguồn gốc từ cây trồng hạt, tuổi cây trung bình trên 15 năm. Diện tích trồng quýt đang giảm dần do cây được trồng lâu năm nên già cỗi, ít chăm sóc, trồng xen với khoảng cách cây quá dầy. Cây trồng mới chưa sử dụng cây giống sạch bệnh. Nông dân bón phân chưa đúng loại và đủ thành phần cho cây quýt Đường, việc phòng trị bệnh cho cây ít được nông dân thực hiện, nước tưới cho cây thường bị thiếu trong mùa nắng (từ tháng 01 - 03 dl). Đất tại tất cả các vùng trồng quýt đều không nhiễm mặn nhưng đất bị chua, nghèo đạm tổng số, lân dễ tiêu, kali trao đổi và canxi. Có thể khôi phục lại các vùng trồng quýt Đường của tỉnh nhưng cần trồng cây giống sạch bệnh và cung cấp dinh dưỡng để cây sinh trưởng tốt. Tính đa dạng di truyền và mối quan hệ di truyền của 22 cá thể quýt Đường tuyển chọn tại Trà Vinh đã được xác định có mức độ đa hình cao (PIC trung bình là 0,50) và 22 cá thể này đều có tỉ lệ dị hợp tử cao. Các cá thể phân tích được phân thành 02 nhóm chính. 11 Các chỉ thị SSRs trong nghiên cứu này có thể dùng trong xác định các cá thể tuyển chọn. Chỉ thị CT19 phân biệt 02 cá thể quýt Đường QTV-13 và QTV 14, chỉ thị TAA15 và CAC33 phân biệt cá thể QTV-31, QTV-43, QTV-29, QTV-41 và QTV-41 với các cá thể khác. Ba cá thể quýt Đường mang các mã số QTV-05, QTV-13 và QTV-14 có tuổi cây từ 17 - 19 năm có đặc tính như: Cây sinh trưởng tốt, tán cây tròn đều, năng suất cao từ 99,33 - 101,67 kg/cây/năm, khối lượng trái ≥ 140,0 g, trái có màu vàng xanh và có độ bóng từ khá đến rất bóng, số hạt/trái ≤ 10 hạt, độ brix ≥ 10,0%, tỷ lệ nước trái ≥ 40,0%, trái không bị sượng hoặc khô đầu múi, độ dày vỏ ở mức độ trung bình (2,04-2,32 mm) đã được Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh cấp giấy chứng nhận Cây quýt Đường đầu dòng. Sáu cây quýt Đường S0 (02 cây S0/cây đầu dòng), 30 cây quýt Đường S1 (10 cây S1/cây đầu dòng) được lưu giữ trong nhà lưới của Viện Cây ăn quả miền Nam để chuyển giao cho Trung tâm Giống tỉnh Trà Vinh. Sáu trăm cây quýt Đường được nhân giống từ cây đầu dòng (200 cây/cây đầu dòng) đã được chuyển giao cho 03 nông dân trồng ngoài đồng. Ba cán bộ kỹ thuật đã được chuyển giao kỹ thuật bình tuyển cây đầu dòng, vi ghép, giám định bệnh và nhân giống để sản xuất cây giống cây có múi của tỉnh Trà Vinh.

- Đã ứng dụng tại: Việt Nam

- Tác động môi trường: Không tác động đến môi trường.

- Tình trạng phát triển công nghệ: Công nghệ đang được sử dụng rộng rãi.

- Công nghệ đã đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ: Chưa

- Đơn vị muốn cung cấp công nghệ: Có

- Hình thức chuyển giao: Chuyển giao công nghệ độc lập.

- Nhà nước cần bổ sung các cơ chế chính sách gì để thúc đẩy việc phát triển các tổ chức dịch vụ đánh giá, định giá và môi giới chuyển giao: có chính sách hỗ trợ môi giới chuyển giao công nghệ.

Các chuyên gia cùng lĩnh vực
    << < 1 2 3 4 5 > >>