vi-VNen-US

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán
Quy trình trồng và chăm sóc cây hành lá theo tiêu chuẩn hữu cơ 70
Giá tham khảo:
Nhà cung ứng:
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Thông tin chung

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÔNG NGHỆ/THIẾT BỊ

- Tên công nghệ (Quy trình/thiết bị/ sản phẩm): Quy trình trồng và chăm sóc cây hành lá theo tiêu chuẩn hữu cơ

- Công nghệ thuộc lĩnh vực: Nông nghiệp.

- Công nghệ thuộc nhóm đối tượng nào trong Luật Chuyển giao công nghệ: Khuyến khích chuyển giao.

- Xuất xứ công nghệ: Việt Nam.

- Tiệu chuẩn/Quy chuẩn của công nghệ: TCHC TCVN 11041-1:2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ

- Mô tả chi tiết về Công nghệ/Quy trình công nghệ:

* Điều kiện sản xuất hành lá hữu cơ

+ Chọn đất không bị ô nhiễm, không chịu ảnh hưởng của chất thải công nghiệp, bệnh viện và các nguồn gây ô nhiễm.

+ Nguồn nước: là nước sạch, nước sông có dòng chảy luân chuyển không bị ô nhiễm.

* Kỷ thuật ươm giống hành lá

Làm đất » Bón phân » Giống » Gieo hạt » Chăm sóc gieo hạt » Phòng trừ sâu bênh

* Thu hoạch

45 – 50 ngày có thể thu hoạch, có thể thu hoạch sớm hơn hoặc muộn hơn tuỳ theo thị trường.

* Sơ chế

Đối với cây hành lá thì nên thu hoạch vào sáng sớm để sản phẩm còn tươi

* Ghi chép và lưu giữ hồ sơ

Trong quá trình canh tác, người sản xuất phải ghi chép toàn bộ hoạt động vào nhật ký nông hộ.

- Đã ứng dụng tại: xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tác động môi trường: Sản xuất sạch hơn; Không tác động đến môi trường.

- Tình trạng phát triển công nghệ: Sản xuất thử.

- Công nghệ đã đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ: chưa

- Đơn vị muốn cung cấp công nghệ: Có

- Hình thức chuyển giao: Chuyển giao công nghệ độc lập.

- Nhà nước cần bổ sung các cơ chế chính sách gì để thúc đẩy việc phát triển các tổ chức dịch vụ đánh giá, định giá và môi giới chuyển giao: Có chính sách hỗ trợ môi giới chuyển giao công nghệ phù hợp.

- Tên đơn vị: Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Mỹ Lợi

- Địa chỉ: thôn 2, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại: 0332873968

- Website: rauhuucovinhmy.com