vi-VNen-US

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán
Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS 183
Giá tham khảo:
Nhà cung ứng:
(Ảnh minh hoạ)
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Thông tin chung

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÔNG NGHỆ/THIẾT BỊ

- Tên công nghệ (Quy trình/thiết bị/ sản phẩm): Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS

- Công nghệ thuộc lĩnh vực: Tự động hóa sản xuất, cơ điện tử

- Công nghệ thuộc nhóm đối tượng nào trong Luật Chuyển giao công nghệ: Khuyến khích chuyển giao.

- Xuất xứ công nghệ: Phần cứng Siemens – Đức, công ty PH - Việt Nam.

- Tiệu chuẩn/Quy chuẩn của công nghệ:

- Mô tả chi tiết về Công nghệ/Quy trình công nghệ:

Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS

- Đã có ứng dụng tại:

- Tác động môi trường: Tiết kiệm năng lượng; Sản xuất sạch hơn

- Tình trạng phát triển công nghệ: Mẫu quy mô phòng thí nghiệm, Công nghệ đang được sử dụng rộng rãi

- Công nghệ đã đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ: Chưa

- Đơn vị muốn cung cấp công nghệ: Có

- Hình thức chuyển giao: Chuyển giao công nghệ độc lập

- Nhà nước cần bổ sung các cơ chế chính sách gì để thúc đẩy việc phát triển các tổ chức dịch vụ đánh giá, định giá và môi giới chuyển giao: phối hợp với các trường Đại học, viện nghiên cứu có nhu cầu đào tạo cung cấp nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.

- Tên đơn vị: Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế

- Địa chỉ: 01 Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Minh, Tp Huế , tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Số điện thoại: 02343845799

- Website: huet.hueuni.edu.vn