vi-VNen-US

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán
Tinh dầu tổng hợp Oanh Hiến 65
Giá tham khảo:
Nhà cung ứng:
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Thông tin chung

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÔNG NGHỆ/THIẾT BỊ

- Tên công nghệ (Quy trình/thiết bị/ sản phẩm): Sản phẩm tinh dầu sả

- Công nghệ thuộc lĩnh vực: Dược liệu.

- Công nghệ thuộc nhóm đối tượng nào trong Luật Chuyển giao công nghệ: Khuyến khích chuyển giao.

- Xuất xứ công nghệ: Việt Nam.

- Tiệu chuẩn/Quy chuẩn của công nghệ: bí quyết gia truyền

- Mô tả chi tiết về Công nghệ/Quy trình công nghệ:

Tinh dầu tổng hợp Oanh Hiến.

- Đã có ứng dụng tại: Cơ sở sản xuất Trà Cung Đình Đức Phượng.

- Tác động môi trường: Sản xuất sạch hơn; Không tác động đến môi trường.

- Tình trạng phát triển công nghệ: Công nghệ đang được sử dụng rộng rãi.

- Công nghệ đã đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ: Có

- Đơn vị muốn cung cấp công nghệ: Có

- Hình thức chuyển giao: Mua bán thiết bị, máy móc.

- Nhà nước cần bổ sung các cơ chế chính sách gì để thúc đẩy việc phát triển các tổ chức dịch vụ đánh giá, định giá và môi giới chuyển giao: có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới và chuyển giao công nghệ, tiếp cận máy móc trang thiết bị hiện đại.

- Tên đơn vị: Cơ sở Sản xuất tinh dầu tràm Phúc Hải

- Địa chỉ: xã Thuỷ Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại: 0905955169