vi-VNen-US

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán
Quy trình công nghệ sản xuất ghẹ lột ở tỉnh Thừa Thiên Huế 603
Giá tham khảo:
Nhà cung ứng:
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Thông tin chung

- Tên công nghệ: Quy trình công nghệ sản xuất ghẹ lột ở tỉnh TT.Huế.

- Tính mới, ưu việt của công nghệ: tiếp nhận các quy trình và xây dựng mô hình sản xuất ghẹ lột hàng loạt tại địa phương.

- Đã ứng dụng tại TT.Huế.

- Tác động môi trường: không tác động

- Tình trạng công nghệ: sản xuất thử

- Thông tin về SHTT: chưa đăng ký

- Hình thức chuyển giao: Tư vấn, dịch vụ kỹ thuật

- Tác giả công nghệ: Đặng Đình Dũng