vi-VNen-US

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán
Quy trình nuôi cá chình thương phẩm 1170
Giá tham khảo:
Nhà cung ứng:
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Thông tin chung

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÔNG NGHỆ/THIẾT BỊ 

- Tên công nghệ (Quy trình/thiết bị/ sản phẩm): QUY TRÌNH NUÔI CÁ CHÌNH THƯƠNG PHẨM 

- Công nghệ thuộc lĩnh vực: Thuỷ sản 

- Công nghệ thuộc nhóm đối tượng nào trong Luật Chuyển giao công nghệ: Khuyến khích chuyển giao 

- Xuất xứ công nghệ: Việt Nam 

- Tiệu chuẩn/Quy chuẩn của công nghệ: Bộ NN&PTNT

- Mô tả chi tiết về Công nghệ/Quy trình công nghệ:

+ Chuẩn bị ao nuôi;

+ Cải tạo ao nuôi và xử lý nguồn nước;

+ Chọn giống và mật độ thả; chăm sóc và quản lý;

+ Phòng và trị bệnh.

- Thông số kỹ thuật chính: Diện tích ao nuôi tốt nhất 500-1000m2, sâu 1,8-2,2m

- Đã ứng dụng tại: tỉnh Thừa Thiên Huế

- Tác động môi trường: Không tác động đến môi trường.

- Tình trạng phát triển công nghệ: Công nghệ đang được sử dụng rộng rãi.

- Công nghệ đã đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ: Chưa

- Đơn vị muốn cung cấp công nghệ: Có

- Hình thức chuyển giao: Chuyển giao công nghệ độc lập. 

- Nhà nước cần bổ sung các cơ chế chính sách gì để thúc đẩy việc phát triển các tổ chức dịch vụ đánh giá, định giá và môi giới chuyển giao: Có chính sách hỗ trợ môi giới chuyển giao công nghệ.