vi-VNen-US

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán
Quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng không sử dụng kháng sinh 1144
Giá tham khảo:
Nhà cung ứng:
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Thông tin chung

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÔNG NGHỆ/THIẾT BỊ 

- Tên công nghệ (Quy trình/thiết bị/ sản phẩm): QUY TRÌNH NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG KHÔNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH

- Công nghệ thuộc lĩnh vực: Thuỷ sản 

- Công nghệ thuộc nhóm đối tượng nào trong Luật Chuyển giao công nghệ: Khuyến khích chuyển giao 

- Xuất xứ công nghệ: Việt Nam 

- Tiệu chuẩn/Quy chuẩn của công nghệ: Bộ NN&PTNT

- Mô tả chi tiết về Công nghệ/Quy trình công nghệ:

+ Chuẩn bị ao hồ: Đạt tiêu chuẩn (2000-5000m2), bờ ao chắc chắn, độ sâu 1,5-1,8m, độ pH>5,5 độ;

+ Bố trí hệ thống ao: Ao nuôi nằm giữa mương cấp và thoát nước, bố trí gần khu vực nhiều rong biển, đáy ao có phèn cao;

+ Công tác chuẩn bị ao nuôi: Tháo cạn nước ao nuôi và ao chứa; bón vôi bột nông nghiệp và phơi đáy ao 20-30 ngày;

+ Lấy nước và xử lý nước: Lấy nước vào ao chứa qua túi lọc bằng vải dày và để ổn định 3-7 ngày;

+ Gây màu nước: Gây màu nước có sử dụng vi sinh. 

- Thông số kỹ thuật chính: Diện tích ao nuôi tốt nhất 500-1000m2, sâu 1,8-2,2m

- Đã ứng dụng tại: tỉnh Thừa Thiên Huế

- Tác động môi trường: Không tác động đến môi trường.

- Tình trạng phát triển công nghệ: Công nghệ đang được sử dụng rộng rãi.

- Công nghệ đã đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ: Chưa

- Đơn vị muốn cung cấp công nghệ: Có

- Hình thức chuyển giao: Chuyển giao công nghệ độc lập. 

- Nhà nước cần bổ sung các cơ chế chính sách gì để thúc đẩy việc phát triển các tổ chức dịch vụ đánh giá, định giá và môi giới chuyển giao: Có chính sách hỗ trợ môi giới chuyển giao công nghệ.