vi-VNen-US

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán
Mô hình CPF nuôi tôm công nghệ cao 1198
Giá tham khảo:
Nhà cung ứng:
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Thông tin chung

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÔNG NGHỆ/THIẾT BỊ 

- Tên công nghệ (Quy trình/thiết bị/ sản phẩm): MÔ HÌNH CPF COMBINE NUÔI TÔM CÔNG NGHỆ CAO 

- Công nghệ thuộc lĩnh vực: Thuỷ sản

- Công nghệ thuộc nhóm đối tượng nào trong Luật Chuyển giao công nghệ: Khuyến khích chuyển giao 

- Xuất xứ công nghệ: Việt Nam 

- Tiệu chuẩn/Quy chuẩn của công nghệ: Bộ NN&PTNT

- Mô tả chi tiết về Công nghệ/Quy trình công nghệ:

+ Xử lý nước đầu vào, đầu ra, nuôi tôm sinh học theo quy trình 03 giai đoạn, khu vực xử lý chất thải (phân tôm, chất thải từ hố shipon giúp đảm bảo nguồn nước sạch, tránh ô nhiễm môi trường. 

- Đã ứng dụng tại: tỉnh Thừa Thiên Huế

- Tác động môi trường: Không tác động đến môi trường, sản xuất sạch hơn.

- Tình trạng phát triển công nghệ: Công nghệ đang được sử dụng rộng rãi.

- Công nghệ đã đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ: Chưa

- Đơn vị muốn cung cấp công nghệ: Có

- Hình thức chuyển giao: Chuyển giao công nghệ độc lập, dự án đầu tư.

- Nhà nước cần bổ sung các cơ chế chính sách gì để thúc đẩy việc phát triển các tổ chức dịch vụ đánh giá, định giá và môi giới chuyển giao: Có chính sách hỗ trợ môi giới chuyển giao công nghệ.