vi-VNen-US

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán
Nghiên cứu sử dụng steroidc21 kích thích sinh sản nhân tạo cá trắm cỏ 1214
Giá tham khảo:
Nhà cung ứng:
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Thông tin chung

Tác giả công nghệ: Lê Văn Dân

Tên công nghệ: Nghiên cứu sử dụng steroidc21 kích thích sinh sản nhân tạo cá trắm cỏ

Tác động môi trường: sản xuất sạch hơn, không tác động môi trường

Tình trạng phát triển công nghệ: Mẫu quy mô phòng thí nghiệm

Thông tin SHTT: chưa đăng ký

Hình thức chuyển giao: tư vấn