vi-VNen-US

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán
Công nghệ nuôi cá tầm thương phẩm 1259
Giá tham khảo:
Nhà cung ứng:
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Thông tin chung

Tác giả công nghệ: Châu Ngọc Phi

Tên công nghệ: Công nghệ nuôi cá tầm thương phẩm

Tình mới, ưu việt của công nghệ: quy trình nuôi cá tầm cho năng suất cao

Tác động môi trường: sản xuất sạch hơn; không tác động môi trường

Tình trạng phát triển công nghệ: sản xuất thử

Thông tin về SHTT: chưa đăng ký

Hình thức chuyển giao: Dịch vụ kỹ thuật