vi-VNen-US

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán
Quy trình sản xuất giống lươn đồng 1165
Giá tham khảo:
Nhà cung ứng:
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Thông tin chung

Tác giả công nghệ: Trần Vinh Phương và cộng sự

Tên công nghệ: Quy trình sản xuất giống lươn đồng

Tính mới và ưu việt của công nghệ: chất lượng giống tốt, kỹ thuật đơn giản, dễ áp dụng

Tác động môi trường: tiết kiệm năng lượng; không tác động môi trường

Tình trạng phát triển công nghệ: sản xuất thử

Thông tin về SHTT: chưa đăng ký

Hình thức chuyển giao: Chìa khóa trao tay; cung cấp giống