vi-VNen-US

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán
Công nghệ phòng trị bệnh chân trắng 1220
Giá tham khảo:
Nhà cung ứng:
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Thông tin chung

Công nghệ: phòng trị bệnh phân trắng

Tác giả: Nguyễn Quang Linh

Thạm vi ứng dụng: nuôi tôm

Tác động môi trường: sản xuất sạch hơn, không tác động môi trường

Tình trạng công nghệ: thử nghiệm thương mại hóa

Thông tin về sở hữu trí tuệ: kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu

Hình thức chuyển giao: tìm kiếm đối tác, thương mại hóa sản phẩm