vi-VNen-US

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán
Quy trình nuôi tôm an toàn bằng phương pháp sinh học 1161
Giá tham khảo:
Nhà cung ứng:
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Thông tin chung

- Công nghệ: Quy trình nuôi tôm an toàn bằng phương pháp sinh học

- Tác giả công nghệ: Nguyễn Quang Linh

- Tính mới hoặc ưu việt của công nghệ: nuôi tôm an toàn, hạn chế dịch bệnh

- Phạm vi ứng dụng: nuôi tôm công nghiệp

- Tác động đến môi trường: sản xuất sạch hơn, không tác động đến môi trường

- Tình trạng công nghệ: công nghệ đang được sử dụng rộng rãi

- Thông tin sở hữu trí tuệ: chưa đăng ký

- Hình thức chuyển giao: tư vấn