vi-VNen-US

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán

Công nghệ và thiết bị chào bán
Quy trình sản xuất tinh bột nghệ 78
Giá tham khảo:
Nhà cung ứng:
(Ảnh minh hoạ)
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Thông tin chung

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÔNG NGHỆ/THIẾT BỊ

- Tên công nghệ (Quy trình/thiết bị/ sản phẩm): Quy trình sản xuất tinh bột nghệ

- Công nghệ thuộc lĩnh vực: Chế biến thực phẩm

- Công nghệ thuộc nhóm đối tượng nào trong Luật Chuyển giao công nghệ: Khuyến khích chuyển giao

- Xuất xứ công nghệ: HTX SXKD Nông sản An toàn

- Tiệu chuẩn/Quy chuẩn của công nghệ:

- Mô tả chi tiết về Công nghệ/Quy trình công nghệ:

Quy trình sản xuất tinh bột nghệ

+ Làm sạch nghệ tươi

+ Xây củ nghệ thành hỗn hợp bột nghệ ( tách phôi bã ra)

+ Mang hỗ hợp phơi khô

+Lọc nước nghệ ( sử dụng vải hoặc máy lọc)

+ Chưng cất nước bột nghệ

+ Thu hoạch tinh bột nghệ (sấy khô bằng hệ thống điều hòa trong 8-10 giờ)

- Đã có ứng dụng tại: huyện A Lưới

- Tác động môi trường: Sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, không tác động đến môi trường

- Tình trạng phát triển công nghệ: Công nghệ đang được sử dụng rộng rãi

- Công nghệ đã đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ: chưa

- Đơn vị muốn cung cấp công nghệ:

- Hình thức chuyển giao: Chuyển giao công nghệ độc lập

- Nhà nước cần bổ sung các cơ chế chính sách gì để thúc đẩy việc phát triển các tổ chức dịch vụ đánh giá, định giá và môi giới chuyển giao: cần có chính sách hỗ trợ chuyển giao công nghệ hoặc cung cấp trong thiết bị, máy móc phù hợp để HTX sản xuất, sản phẩm chất lượng trong tương lai,

- Tên đơn vị: HTX Sản xuất – Kinh doanh Nông sản An toàn

- Địa chỉ: Xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại: 039.280.0736